Starac izdahnuo na pragu kuæe u kojoj je htio zatra¾iti pomoæ
etvrtak, 22 Decembar 2005
ImageNedim Rakoviæ ispred svojih vrata prona¹ao 81-godi¹njeg Petra Suèeviæa * Smrt prouzrokovao infarkt. Na betonskom platou ispred vrata svoje porodiène kuæe u Ga¹iæa Naselju juèer oko 7.40 sati Nedim Rakoviæ iz Prijedora mrtvog je prona¹ao 81-godi¹njeg Petra Suèeviæa iz sela Dedovine kod Sanskog Mosta.

Identificirala ga supruga

- Otvorio sam prozor i na betonu ispod prozora ugledao le¹ starijeg mu¹karca, obuèenog u braon bundu, prosijedog i s naoèalama na glavi. Pozvao sam ga nekoliko puta.
Bio je nepomièan i nije davao nikakve znakove ¾ivota, pa sam odluèio pozvati policiju, koja se vrlo brzo pojavila na licu mjesta - ka¾e Rakoviæ, èija kuæa se nalazi u ulici Branka Torbiæa broj 11.
Rakoviæ istièe da tokom noæi nije primijetio ni¹ta sumnjivo ispred kuæe i u njenoj blizini, osim ¹to je oko jedan sat èuo lave¾ pasa, èemu nije pridavao veæi znaèaj. Umrlog Petra Suèeviæa jutros je u pratnji policije identificirala i njegova supruga, koja ga je prethodne veèeri uzaludno tra¾ila.

Bio srèani bolesnik

Ona je policiji rekla da je Suèeviæ bio te¾ak srèani bolesnik te da je kod sebe uvijek imao i nitroglicerin, koji vjerovatno nije stigao upotrijebiti kada mu je pozlilo.
Ljekar mrtvozornik konstatirao je da na tijelu Suèeviæa nema tragova nasilja. Nesretnom starcu vjerovatno je pozlilo, pa je poku¹avao potra¾iti pomoæ u nekoj od kuæa, ali je srèana kap bila br¾a.

Reakcija(e)

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.