Æustiæi uspje¹ni biznismeni u Njemaèkoj
Utorak, 03 Januar 2006
ImageRamiza i Sakib Æustiæ iz Prijedora vlasnici su graðevinskih firmi "Montagebau" i "Asrabau" u njemaèkom gradu Nojsu. Punu 21 godinu uspjeli su se odr¾ati na vrlo zahtjevnom njemaèkom tr¾i¹tu, gradeæi sve vrste poslovnih objekata. Odnedavno, braèni par Æustiæ poku¹ava u svoj biznis ukljuèiti i bh. firme. Zbog toga je Ramiza boravila nekoliko dana u Sanskom Mostu.
- Za potrebe na¹e firme koja gradi stambene zgrade u ©tutgartu odluèili smo se da prozore i ostalu stolariju nabavljamo iz Sanskog Mosta, gdje postoje dvije renomirane firme "Horozoviæ" i "Encom Prozorplast". S prvom smo ugovorili jedan posao i veæ je prva tura prozora oti¹la u Njemaèku, a s drugom jo¹ dogovaramo kupovinu njihove bravarije - ka¾e ona.
Obja¹njava da su se odluèili na ovakav potezjer ¾ele pomoæi domaæe firme da se pojave na evropskom tr¾i¹tu. Jedini uvjet je kvaliteti koja odgovara njemaèkom standardu.

Reakcija(e)

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.