Pas u èeljustima donio ljudsko stopalo u vunenoj èarapi
Petak, 24 Mart 2006

ImageBe¾ivotno i raskomadano tijelo 82-godišnjeg Rajka Aleksiæa iz prijedorskog naselja Urije, za kojim su obitelj i policija tragale od 22. prosinca prošle godine kada je i prijavljen njegov nestanak, pronaðeno je prekjuèer oko 18 sati na jednoj njivi u Prištinskoj ulici u naselju Tukovi. Kako piše Dnevni avaz, u blizini Aleksiæevih posmrtnih ostataka pronaðeni su i dijelovi odjeæe koju je starac na dan nestanka imao na sebi, i to tamnoplavi ¾eljeznièarski kaput, potom kondukterska torba od koje se Aleksiæ za ¾ivota rijetko odvajao te šarena pletena kapa, ali i zdravstvena i štedna knji¾ica.

PRIJEDOR - Dodatni problem u traganju za nestalim starcem predstavljala je i èinjenica da je Aleksiæ imao i Alchajmerovu bolest te da nije bio sposoban za bilo kakvu komunikaciju.

Prema tvrdnji mještana Tukova, njegovo tijelo otkriveno je sasvim sluèajno, kada je jedan od pasa lutalica na imanju porodice Jasmina Šariæa juèer donio u èeljustima lijevo stopalo u vunenoj èarapi.

- To je primijetila moja supruga Maida, koja se sablaznila nad ovim otkriæem. Odmah smo pozvali policiju, koja je na obli¾njoj livadi pronašla raskomadane ostatke tijela - kazao je za Dnevni avaz Jasmin Šariæ.

Njegov susjed iz Prištinske ulice Hašim Duratoviæ, koji stanuje u kuæi u èijoj je neposrednoj blizini, na livadi, pronaðen leš starca, ka¾e da je slika koju je vidio bila više nego u¾asna.

- Glava je bila odvojena od tijela, trup nije imao ruku, nedostajalo je lijevo stopalo... Na granama obli¾njih vrba visila je njegova odjeæa. Potpuni u¾as - ka¾e uznemireno Duratoviæ.

Prema izvještaju prijedorske policije i lijeènika mrtvozornika, koji su juèer u popodnevnim satima vršili uviðaj, Rajko Aleksiæ umro je prirodnom smræu, a na pronaðenim ostacima tijela nema tragova nasilja.

Reakcija(e)

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.