Sinonim otpora i odbrane dr¾ave
Nedjelja, 16 April 2006
ImagePovodom Dana Armije RBiH, šehidsko mezarje Humci u Bihaæu juèer su posjetile delegacije vlada FBiH i USK.  Uèenjem Fatihe i polaganjem cvijeæa na spomen-obilje¾je poginulim borcima Petog korpusa odano je du¾no poštovanje onima koji su svojim ¾ivotima uèestvovali u stvaranju Armije RBiH, koja je postala sinonim otpora i odbrane zemlje. Na èelu delegacije bili su premijer FBiH Ahmet Had¾ipašiæ sa saradnicima, kao i ratni komandant Petog korpusa ARBiH general Ramiz Drekoviæ.

Reakcija(e)

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.

Zadnji put obnovljeno ( Nedjelja, 16 April 2006 )