Luka Neum napokon pod nadle¾nosti FBiH
Ponedjeljak, 17 April 2006
ImageMOSTAR - Vlada Federacije BiH na posljednjoj sjednici dala je saglasnost na Protokol kojim se regulira preuzimanje Luèke kapetanije iz Opæine Neum u sastav Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.Vlada Federacije BiH na posljednjoj sjednici dala je saglasnost na Protokol kojim se regulira preuzimanje Luèke kapetanije iz Opæine Neum u sastav Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Usvajanjem Zakona o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je poduzelo niz aktivnosti na njegovom provoðenju, pa je tako poèetkom veljaèe ove godine u Neumu zakljuèen Protokol o statusu Luèke kapetanije Neum izmeðu ovog ministarstva i Opæine Neum.

Prihvaæanjem Protokola od Opæinskog vijeæa Neum i Vlade Federacije BiH i provoðenjem, Luèka kapetanija Neum postaje dio strukture Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Formirana je zajednièka komisija od predstavnika ovog ministarstva i Opæine Neum sa zadatkom da utvrdi stanje, predlo¾i uvjete i izvrši primopredaju prostora Luèke kapetanije, opreme, inventara, akata, peèata, arhive, pokretne imovine i drugih stvari i objekata sigurnosti plovidbe, svjetionici i luèka svjetla na rtu Rep Kleka, rtu Lopata i uvali Tiha Luka.

U proraèunu Ministarstva za ovu godinu planirani su i troškovi za rad ove kapetanije.

Reakcija(e)

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.

Zadnji put obnovljeno ( Ponedjeljak, 17 April 2006 )