Na zabavi silovana 25-godi¹nja Prijedorèanka
Utorak, 25 April 2006
ImageNa zabavi silovana 25-godišnja Prijedorèanka. Uhapšen D. M. (22), iz Sanskog Mosta, nastanjen u Prijedoru. Nakon sto je prekjuèer u popodnevnim satima 25-godinja M. P. policiji prijavila da je ¾rtva silovanja koje se dogodilo desetak sati ranije u stanu u zgradi Karingtonka" u Prijedoru èiji vlasnik je S. I. (26), policajci su u noænim satima izvrili raciju u nekoliko kafana.

Prijedorska policija uhapsila je D.M. (22), izbjeglicu iz Sanskog Mosta koji ¾ivi u Prijedoru, nakon što ga je Prijedorèanka M.P. (25) prijavila da ju je silovao u stanu u prijedorskoj zgradi zvanoj "karingtonka". M.P. je, kako prenose Nezavisne novine, izjavila da ju je D.M. silovao u nedjelju ujutro, u èetiri sata i 15 minuta, nakon ¾urke koja se tijekom noæi sa subote na nedjelju odr¾avala u stanu u kojem je silovana.

Policija je u nedjelju kasno naveèer, nakon racije u nekoliko prijedorskih kafiæa, privela D.M., zajedno s M.S. (33), dr¾avljaninom SCG za kojeg se pretpostavljalo da je pomogao D.M. u silovanju, i vlasnika stana u kojem je djevojka silovana, Prijedorèanina S.I., je juèer nakon informativnog razgovora u policiji pušten na slobodu. M.P. je silovanje policiji prijavila oko deset sati nakon što je silovana i potom je upuæena na lijeènièki pregled.

Kako neslu¾beno saznaju Nezavisne novine, D.M. je u policiji priznao da je u nedjelju ujutro silovao M.P., zbog èega je i juèer bio zadr¾an u policijskoj istrazi, a cijeli sluèaj je proslijeðen tu¾iteljstvu. U pritvoru je zadr¾an i M.S., koji je, navodno, ¾rtvu silovanja nagovarao na seks sa njegovim kompanjonom.

Prema neslu¾benim informacijama, u tom trenutku u stanu u "karingtonki", osim M.P. i D.M., bili su prisutni i S.I. i jedna ¾ena, koja je policiji potvrdila da se M.P. opirala silovanju, te da je vrištala i zvala u pomoæ. U stanu u kojem je M.P. silovana nema tragova koji bi upuæivali na to da je djevojka pru¾ila veæi otpor, kao ni fizièkih povreda na njenom tijelu. Da jerijeè o silovanju potvrdio je lijeènièki nalaz ginekolaga koji je pregledao M.P. Taj nalaz je, takoðe, upuæen u tu¾iteljstvo. Prema saznanjima iz policije, to je prvo prijavljeno silovanje na podruèju Prijedora u ovoj godini, a prema evidenciji takva krivièna djela u policiji nisu registrirana ni tijekom prošle godine.

Reakcija(e)

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.

Zadnji put obnovljeno ( Utorak, 25 April 2006 )