Roditelji tra¾e istragu
Subota, 29 Oktobar 2005

ImageZa¹to nisu analizirani uzorci hrane koju su djeca jela * Hoæe li neko odgovarati. Nakon ¹to je od salmonele u Djeèijem vrtiæu u Bihaæu oboljelo stotinjak djece, njihovo zdravstveno stanje se stabiliziralo, ali èinjenica da jo¹ niko nije identificirao eventualnu odgovornost, natjerala je roditelje da se obrate MUP-u USK, zahtijevajuæi detaljniju istragu.
- MUP æe u saradnji s Kantonalnim tu¾ila¹tvom ispitati okolnosti koje su dovele do izbijanja epidemije salmonele u Djeèijem vrtiæu - kazao je naèelnik Sektora kriminalistièke policije Senahid Nuhanoviæ.
Nalazi Zavoda za javno zdravstvo USK potvrdili su da su djeca zara¾ena bakterijom salmonele, koja se najvjerojatnije nalazila u hrani. Meðutim, Zavod nije analizirao uzorke hrane koju su djeca jela, jer su oni baèeni!
- Djeca su se vjerovatno zarazila u petak, do ponedjeljka je pro¹lo veæ 70 sati, tako da nismo dobili hranu - kazala je direktorica Zavoda za javno zdravstvo Munira Mihelèiæ.
Direktorica Djeèijeg vrtiæa Jasminka Smajiæ tvrdi da ona nema ovlasti tra¾iti dodatnu provjeru namirnica od dobavljaèa.

Reakcija(e)

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.