Za presaðivanje ko¹tane sr¾i potrebno 50.000 KM
Ponedjeljak, 26 Februar 2007
ImageSejad Mehinagiæ (29), Banjaluèanin, koji sa suprugom Sanelom (26) i sinom Ajdinom (4) ¾ivi u sanskom naselju Kruhari, obolio je od leukemije. Iznenadni bolovi u grudima, znojenje i opæa slabost prikovali su ovog mladog èovjeka za postelju, a nalazi na banjaluèkoj Hematologiji bili su zlokobni - leucosis chr. myeloica

Porodica Mehinagiæ ¾ivi u nedovršenoj kuæici kojoj osim ostalih pogodnosti nedostaje i kupatilo. Nezaposleni Sejad, koji je povremeno radio teške graðevinske poslove, sada to nije u stanju i njegova porodica je u vrlo teškoj situaciji. Zahvaljujuæi Centru za socijalni rad u Sanskom Mostu, uspio je dobiti zdravstveno osiguranje i besplatne lijekove. Meðutim, za presaðivanje koštane sr¾i potrebno je 50.000 KM.
- Nadao sam se da æe mi mo¾da moja sestra Zenaida, koja ¾ivi u Americi, pomoæi da skupim novac za operaciju, ali ona je takoðer oboljela i svoj je operativni zahvat platila 20.000 dolara - ka¾e Sejad, koji je i pored teške bolesti pun optimizma

Novèani prilozi


Novèani prilozi za lijeèenje Sejada Mehinagiæa mogu se uplatiti na ¾iroraèun "ABS banke" Sanski Most broj 1990440001000071 i tekuæi raèun 600612000201-34880 sa naznakom"Za lijeèenje Sejada Mehinagiæa".

Reakcija(e)
Napisa(la)o kraljica Datum 2007-03-02 13:19:37
:upset :upset :upset :upset :upset :upset :upset :upset
Napisa(la)o kraljica Datum 2007-02-27 20:42:39
hajmo stranci malo humentare samo tu tipkate i uzivate.

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.