U eksploziji bombe poginula dvojica mladiæa i djevojka, tri osobe te¹ko povrijeðene
Nedjelja, 06 Novembar 2005
ImageSmrtno stradali 20-godi¹nji Haris Lojpur i Nada Vejinoviæ, te godinu mlaði Danijel Juriæ * Igrali se bombom koja je u jednom momentu eksplodirala. U centru Bosanskog Novog, kod fontaneKaraðorða Petroviæa, od aktiviranja policiji nepoznate eksplozivne naprave, a rijeè je najvjerovatnije o ruènoj bombi, juèer oko 2.20 satipoginuli su Danijel Juriæ (19) iz Matijeviæa kod Dvora, dr¾avljanin Hrvatske, Haris Lojpur (20) iz naselja Vidorija u Bosanskom Novom, i NadaVejinoviæ (20) iz Male Krupske Ruji¹ke kod Bosanskog Novog, koja je podlegla na putu do bolnice.

Jaka detonacija

Povrede nogu zadobila je Nadina sestra Du¹ka (17), dok su povrijeðeniSa¹a Miriæ i Zoran Ðukiæ, obojica iz Bosanskog Novog, trenutno u KBC Banja Luka.
Nezvanièno saznajemo da su svi tu noæ proveli po gradskim kafiæima. Prema tvrdnjama graðana, viðeni su kako se na korzu igraju bombom. Zaustavili su se naglavnom trgu kod fontane u èijoj neposrednoj blizini se i dogodila ova tragedija.
Neki od onih koji su poznavali stradale ka¾u da su u gradu bili poznati po incidentima. Lojpur i Juriæ registrirani su kao narkomani i, prema rijeèima Novljana, dvije noæi ranije zbog nedoliènog pona¹anja izbaèeni su iz diskoteke "Spajder".
Na mjestu tragedije juèer smo zatekli gelere i tragove krvi. Oèevidac Davorka Kovaèeviæ, èiji se stan nalazi odmah iznad gradskog trga, ka¾e da ju je probudila detonacija.

Dozivala pomoæ

- Kad samiza¹la na terasu, vidjela sam pravi pakao. Troje ljudi je le¾alo na zemlji. Jedna djevojka je vri¹tala dozivajuæi pomoæ. Na sve strane je bilo krvi, a na mojoj terasi razbacani komadi mesa stradalih, dijelovi kostiju, rebara, poderana jakna i krv. Bilo je vi¹e nego u¾asno - isprièala nam je Davorka.
Navela je da je jednom od mladiæa bio otvoren grudni ko¹.
- Vidjela sam kako mu se nadimaju pluæa i srce -ka¾e Davorka, kojoj, kao ni ostalim Novljanima, nije jasno zbog èega je grupi stradalih bila potrebna bomba za igranje, za koju je, navodno, Lojpur ranije tvrdio da je ¹kolska.

Stravièan prizor

Miroslav Laziæ u trenutku eksplozije od mjesta tragedijebio je udaljen tek dvadesetak metara.
- Èula se jaka eksplozija. Na sve strane tijela. Jedan od mladiæa je le¾ao na trgu, bez glave i jedne ruke. Odmah do njega drugi s otvorenim grudnim ko¹em i bez obje ruke. Djevojka je imala ogromnu rupu na glavi i povrede iznad usne. Vidjelo se odmah da joj nema spasa. Bilo je stravièno - prièa Laziæ, dodajuæi da su se odmah nakon detonacije kod fontane pojavili policajci, a nedugo zatim i kola Hitne pomoæi.

Miriæ i Ðukiæ operisani

Sa¹a Miriæ i Zoran Ðukiæ su u dosta te¹kom stanju dovezeni u Klinièki centar Banja Luka. U Klinici za anesteziju i reanimaciju ka¾u da je Ðukiæ zadobio povrede grudnog ko¹a i abdomena, te da mu je izvaðen geler iz zida grudnog ko¹a. Miriæ je zadobio povrede glave i desne ¹ake. Obojica su operisani i, kako nam je reèeno, u veoma te¹kom stanju.

Reakcija(e)
fghj
Napisa(la)o ttiijjaannaa Datum 2008-02-19 11:53:41
dfghjkl

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.

Zadnji put obnovljeno ( Nedjelja, 06 Novembar 2005 )