Dru¹tvo kao da ne ¾eli pomoæi narkomanima
Nedjelja, 05 April 2009
ImageU Domu zdravlja Sanski Most veæ šest godina egzistira Metadonski program za odvikavanje od droge. To je jedini program brige za ovisnike u ovom dijelu BiH, sa èime se sanski zdravstveni radnici i lokalna zajednica mogu ponositi.

Šestogodišnje postojanje "oaze" za narkomane sjeverozapadne Bosne još uvijek nije ojaèalo odnos društva prema ovoj "negaciji ¾ivota" i dalo joj znaèajniji status. Trenutno sanski centar za lijeèenje ovisnika ima 42 korisnika uglavnom sa USK. Meðu njima je pet Prijedorèana.

- Metadonski program se odvija u prostorima sanskog Doma zdravlja, ali on nije sastavni dio zdravstvenog sistema u kome postoji averzija prema narkomanima - ka¾e dr. Muhamed Mašiæ, specijalist neuropsihijatar, voditelj ovog programa.

Kao primjer dr. Mašiæ navodi èinjenicu da iako narkomani imaju zakonsko pravo da "metadon" dobiju preko zdravstvene knji¾ice, to se u praksi ne dogaða.

- U 90 posto slu¾bi hitnih pomoæi neæete naæi lijek "naloksan", antidot za predoziranje heroinom - ka¾e on kao primjer opæenitog odnosa prema ovoj pojavi nezrelosti društva.

Opæina Sanski Most je zahvaljujuæi anga¾iranju dr. Mašiæa podr¾ala Metadonski program kroz rad Opæinske komisije za narkomaniju i bud¾etska sredstva koja iznose 30.000 KM ove godine. Toliko je bilo i 2008. godine.

Pora¾avajuæi podaci

Prema zvaniènoj statistici, kako navodi dr. Mašiæ, prošle godine u BiH su umrle 74 osobe od predoziranja. Njegovo mišljenje je da je ova brojka barem triput veæa. Sudeæi po tome, u BiH od predoziranja umire jedna osoba svakog drugog dana.

- Narkoman na ulici košta društvo oko 600.000 KM - navodi dr. Mašiæ.

Reakcija(e)
30.000KM
Napisa(la)o creative Datum 2009-05-07 10:53:55
Moje pitanje je krajnje jednostavno.Ako ovisnici koji se lijece u ovom programu placaju punu cijenu propisane terapije koja nije jeftina,gdje zavrsava tih 30.000 KM koje je izdvojilo Opcinsko Vijece Sanski Most?
Napisa(la)o Bosnjak Datum 2009-04-16 09:31:48
Naslov clanka glasi, "Drustvo kao da ne zeli pomoci narkomanima", dok sam clanak se zavrsava sa "Narkoman na ulici kosta drustvo oko 600.000 KM". Pitanje treba postaviti: ko pomaze tom drustvu koje najvise ispasta?  
Zasto se rasturaci droge ne hapse koji truju to nase drustvo i ugrozavaju zivote nase djece?  
 
Bolest se ne lijeci suzbijanjem simptoma, nego lijeci sprijecavajucim mjerama da ne dode do te bolesti. Bolest se lijeci u samom korijenu. 
 
Selam

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.