Opæina prodaje 95 stanova izgraðenih za bh. izbjeglice
Ponedjeljak, 14 Decembar 2009
ImageOpæinsko vijeæe Sanskog Mosta donijelo je odluku o prodaji 95 stanova u èetiri zgrade koje su izgraðene nakon rata sredstvima njemaèkog grada Vupertala (Wuppertal) u naseljima Fajtovci, Donji Kamengrad i Stari Majdan. Od izgradnje spomenutih objekata prošlo je 10 godina, koliko je i trajao ugovor izmeðu Opæine Sanski Most i grada Vupertala. Po ovom ugovoru, stanovi nakon 10 godina pripadaju Opæini Sanski Most.

U zgradama u Fajtovcima, Donjem Kamengradu i Starom Majdanu proteklih godina bile su smještene bh. izbjeglice koje su došle iz ovog njemaèkog grada.

Oni su 10 godina besplatno koristili stanove i u tom periodu su imali šansu da rješavaju drugdje svoj stambeni problem ili vraæaju uzurpiranu imovinu. Veæina ovih stanova je u meðuvremenu ispra¾njena.

Radi se o stanovima slabijeg kvaliteta, raðenih nabrzinu i sa više graðevinskih manjkavosti. Opæina je odredila poèetnu
cijenu za njihovu prodaju i ovim sredstvima æe, eventualno, popraviti slabo punjenje bud¾eta u 2009. godini.

Naime, punjenje nerealno ambicioznog bud¾eta za devet mjeseci ove godine manje je za 3,2 miliona KM.

Reakcija(e)

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.

Zadnji put obnovljeno ( Ponedjeljak, 14 Decembar 2009 )