®ive u "kuæi" bez broja
etvrtak, 10 Novembar 2005
ImageDva le¾aja i ¹poret "humanitarac", bez struje i vode, svakodnevica je Edina i Muhameda. Na "kuæi" Edina i Muhameda Ikanoviæa, jedinoj u prijedorskoj ulici Ilije Bursaæa, ne postoji broj. Na vrata ¹upe od ¹est kvadrata u kojoj su smje¹tena poprijeko dva le¾aja i ¹poret "humanitarac", bez struje i vode, rijetko ko kuca. Dvadesetpetogodi¹nji Muhamed i njegov dvadeset godina stariji amid¾a Edin odavno su izgubili svaku nadu... Dva le¾aja i ¹poret "humanitarac", bez struje i vode, svakodnevica je Edina i Muhameda. Na "kuæi" Edina i Muhameda Ikanoviæa, jedinoj u prijedorskoj ulici Ilije Bursaæa, ne postoji broj. Na vrata ¹upe od ¹est kvadrata u kojoj su smje¹tena poprijeko dva le¾aja i ¹poret "humanitarac", bez struje i vode, rijetko ko kuca. Dvadesetpetogodi¹nji Muhamed i njegov dvadeset godina stariji amid¾a Edin odavno su izgubili svaku nadu...
- Ovdje stanujemo pune èetiri godine. Zimi gledamo sa zebnjom u krov da snijeg ne provali ceradu i zaspe nas usred noæi. Ljeti nas ubi vruæina - ka¾e Edin, koji je po preseljenju iz Donje Ljubije vjerovao da je sve ono ¹to mu se de¹ava samo privremeno. Nema kome se nisu obraæali da na ovom parèetu zemlje naprave ne¹to kuæice.
- Na¾alost, ni Muhamed ni ja ne radimo - ka¾e Edin, koji je prije èetiri godine kad je do¹ao u Prijedor, u sami centar grada, s porodiène zemlje rukama pretovario 11 ¹lepera smeæa. Oko kuæice je sad sve èisto. Na ¹trikovima ve¹ koji Edin sam pere, uredna mu je i ba¹ta, a i pseæa kuæica za Ðinu koja ¾ivi bolje nego njen gazda.
- Imamo i maèka da nas spasi od pacova koji noæu ¹etaju po nama. Da nam nije maèke, pojeli bi nas - ka¾e Muhamed, èiji se snovi svode na jedno: "da kao èovjek uðe u svojusobu, upali svjetlo i pogleda TV".

Reakcija(e)
ghjk
Napisa(la)o ttiijjaannaa Datum 2008-02-19 11:49:52
ghjkl

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.