Ono sto karakterise privrednu teritoriju Sanskog Mosta je veoma povoljan geoprometni polozaj, vode koje imaju znacajan potencijal za visenamjensko koristenje, zemljiste, sume i mineralne sirovine, kao znacajna osnova za proizvodnju, prirodne ljepote i pogodnosti za turizam, klimu koja je povoljna za razvoj mnogih djelatnosti... No krenimo redom u privrednoj prezentaciji ovog dijela BiH.  Tokom agresije na ove prostore te Dejtonskim sporazumom doslo je do izvjesnih pomjeranja politickih granica, pa je teritorijalno izmijenjen dio opcine Sanski Most koji u USK ulazi sa 80 % predratne povrsine.  Podrucje sanske opcine posjeduje znacajne prirodne vrijednosti koje se odlikuju izvornoscu, raznovrsnoscu, specificnoscu i atraktivnoscu. Fenomen ovog podrucja je devet rijeka, medju kojima izrazito lijepa Sana, jedna od "krajiskih ljepotica". Ona cini izuzetnu pejzaznu vrijednost, uljepsana poznatim vodoskocima i brzacima.  Sanska opcina bogata je mineralnim i termomineralnim vodama. Najpoznatije su na lokalitetu Tomina ilidza. Svojstva ovih voda jos nisu istrazena u hidroloskom, geoloskom, fizikalnohemijskom, balneoloskom i u energetskom smislu, sto otezava njihovo adekvatno koristenje. Sanska regija je karakteristicna i po sumskom bogatstvu kraskih, submediteranskih i kontinentalnih sumskih zajednica izuzetnih prirodnih ljepota i vrijednosti koje su na nivou rezervata, nacionalnih parkova, spomenika prirode i znacajnih biljnih vrsta. Medju mnogobrojne prirodne ljepote spadaju i zasticeni spomenici prirode: vrela rijeke Sane, izvori rijeke Dabar i Zdene, vodopad Blihe "Blihski skok", pecina Hrustovaca i Dabarska pecina.  Osnovni hidroenergetski potencijal cijelog USK-a predstavlja sliv Una-Sana. Postojeci vodotoci ovih rijeka raspolazu ukupnim padom od 1173 m i ukupnom bruto energijom 1854, 06 Gwh i neto 1389,06 Gwh proizvedene energije, koja bi se mogla realizirati izgradnjom hidroelektrana. Tako da je projektima ulaganja u Sanskom Mostu  predvidjena izgradnja nekoliko minihidroelektrana. I sanska privreda je kao i ukupna privreda BiH u tranziciji. Visegodisnja agresija i ratna razaranja doveli su i sansku privredu u izuzetno tezak polozaj. Ovo podrucje po svom geoloskom sastavu predstavlja znacajnu i perspektivnu bazu prirodnih mineralnih sirovina za razvoj rudarstva, energetike i industrije. U predratnom periodu intenzivirana je eksploatacija rudnog bogastva: uglja na podrucju Kamengrada, boksita, proizvodnja opekarskih proizvoda.  Dosadasnji razvoj ovih kapaciteta baziran je na nedovoljno izvrsenim istraznim radovima. Ispitane geoloske rezerve mrkog uglja u Kamengradu iznose 94.000.000 t, a procijenjene skoro duplo. Optimalno rjesenje koje je planirano u okviru ulaganja u USK je izgradnja TE -TO u Kamengradu koja bi rijesila snabdijevanje elektricnom energijom i toplifikaciju grada. Na ovom podrucju otkrivena su i znacajna lezista gline i kvarcnog pijeska. Ne treba zanemariti ni sumski fond ovog podrucja koji ima odlicne razvojne sanse za drvnu industriju ne samo za USK, nego i Federaciju BiH (proizvodnja ploca iverica). Sumarstvo i prerada drveta na ovom podrucju imaju dosta dugu tradiciju. Ove su sume prema strucnim procjenama sa vecim procentom drvne mase po hektaru od drugih dijelova BiH. Mogucnosti ovog podrucja usmjerene su i na razvoj turizma kojeg treba favorizirati. Prirodne ljepote, obilate rijekama, manjim i vecim vodotocima, toplim izvorima, pecinama i sumama, kao i kulturno historijskim spomenicima doprinijet ce boljem koristenju ovih prirodnih resursa i razvoju tranzitnog turizma, te predstavlja pouzdanu osnovu za razvoj boravisnog i izletnickog turizma.  Planine koje okruzuju Sanski Most bogate su lovnom divljaci, a rijeka Sana i njene pritoke predstavljaju pravi raj za ribolovce. Na ovom podrucju paznja se posvecuje razvoju poljoprivrede i stocarstva za sto postoje razvojni projekti. Povoljan klimatski faktor predstavlja dobru osnovu za poljoprivrednu proizvodnju uz vec postojece oranice i baste, pasnjake i vocnjake, te veliki broj povrsina koje se tretiraju kao "neobradive" a mogu se pretvoriti u obradive. Tako da bi sanska regija mogla dati znacajan doprinos u proizvodnji hrane. Uz sve privredne prednosti i mogucnosti ovaj kraj predstavlja jedan od strateskih ciljeva u privrednom razvoju USK-a.